Vzduchotechnika a systémy chladenia

Medzi činnosti našej firmy patrí výroba a montáž moderných vzduchotechnických zariadení pre vnútorné časti budov. V moderných, energeticky úsporných domoch je štandardom riadené vetranie s rekuperáciou vzduchu. Systémy chladenia a vzduchotechniky Vám prinesú komfortné prostredie s minimálnymi prevádzkovými nákladmi.

Zaisťujeme komplexné služby odbore vzduchotechnických zariadení, t.j.:

  • Projekčná, konštrukčná a výrobná činnosť VZT potrubia
  • Montáž a uvádzanie do prevádzky VZT zariadení
  • Diagnostika, meranie vzduchotechnických parametrov
  • Energeticky úsporné vetranie

Lossnay - potrubné a kontaktné rekuperačné jednotky

Vysoko sofistikované vetracie zariadenie Lossnay pracuje s veľmi výkonným systémom spätného získavania tepla. Znehodnotený vzduch je odvádzaný z miestnosti a zároveň s nim je privádzaný čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia. Jedinečná a tenká (papierová) štruktúra krížového tepelného výmenníka zaisťuje efektívnu výmenu citeľného a viazaného tepla. Toto teplo sa potom prenáša cez tepelno-výmennú plochu privedenému vzduchu. Vďaka tomu zaistí jednotka Lossnay vysoký komfort v budove a šetrí náklady na energiu.

Od svojho vzniku KLIMATECH, s.r.o. úspešne vyvíja činnosť aj v oblastiach vzduchotechniky a systémov chladenia, klimatizácie, tepelných čerpadiel, merania a regulácie, kovovýroby a spracovania plechov a filtračných systémov.