Tepelné čerpadlá

Popri stále sa zvyšujúcich cenách energií sa čoraz viac inštalujú tepelné čerpadlá vzduch – voda, vďaka ich jednoduchej inštalácií a vhodnosti do každej lokality. Tepelné čerpadlá zabezpečujú vykurovanie, ohrev teplej vody a chladenie s maximálnou prevádzkovou efektivitou. Najväčšiu časť energií spotrebovaných v domácnostiach tvorí energia potrebná na vykurovanie, preto je dôležité vybrať si správny zdroj tepla. Spoločnosť Klimatech je najväčším predajcom tepelných čerpadiel Zubadan na Slovensku.

Čo Vám prinesie vykurovanie tepelným čerpadlom vzduch - voda ?

  • Nezávislosť od fosílnych palív
  • Úsporu nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody
  • Ekologickú prevádzku bez produkcie škodlivín
  • V zime vykurovanie a v lete využitie na chladenie
  • Jednoduchá inštalácia do existujúceho systému kúrenia
  • Vonkajšie jednotky ZUBADAN a POWER INVERTER až do výkonu 16 kW
  • Vnútorný modul ECODAN
  • Vnútorný nerezový zásobník vody s objemom 200 litrov

Bližšie informácie o tepelných čerpadlách.

Od svojho vzniku KLIMATECH, s.r.o. úspešne vyvíja činnosť aj v oblastiach vzduchotechniky a systémov chladenia, klimatizácie, tepelných čerpadiel, merania a regulácie, kovovýroby a spracovania plechov a filtračných systémov.