Produkty

Produkty firmy Klimatech: komponenty kruhových VZT rozvodov, komponenty štvorhranných VZT rozvodov, nosné a ochranné prvky, rozvodové skrinky a boxy, prototypová a zákazková výroba plechových výrobkov.

1. Komponenty kruhových VZT rozvodov:

- Rúra hladká falcovaná   
- Rúra hladká zváraná    
- Rúra špirálovo vynutá
- Spojka vnútorná
- Spojka vonkajšia
- Prechod osový   
- Prechod asymetrický   
- Koleno segmentové 15°- 90°   
- Koleno segmentové redukované 15°- 90°   
- Odskok   
- Odbočka jednostranná 45°, 90°     
- Odbočka jednostranná redukovaná 45°, 90°   
- Odbočka obojstranná 45°, 90°    
- Odbočka obojstranná redukovaná 45°, 90°   
- Rozbočka (Nohavice)     
- Nadstavec
- Záslep   
- Regulačné prvky - klapka ručná    
- Regulačné prvky - klapka so servom
- Strešné prvky - strešný prechod     
- Strešné prvky - nasávacia hlavica
- Strešné prvky - výfuk so sitom
- Strešné prvky - strieška kruhová   
- Strešné prvky - výfuková hlavica   
- Strešné prvky - samoťahová hlavica "CAGI"   
- Tlmič hluku
- Tlmič vibrácií

2. Komponenty štvorhranných VZT rozvodov:

- Rúra rovná bez príruby / s prírubou   
- Prechod osový / asymetrický   
- Prechod štvorhran / kruh     
- Koleno ostré symetrické     
- Koleno ostré prechodové   
- Oblúk 15° - 90° symetrický   
- Oblúk prechodový     
- Nadstavec štvorhranný    
- Nadstavec kruhový
- Odbočka     
- Rozbočka    
- Odskok      
- Nohavicový kus    
- Záslep   
- Koncové prvky - sito
- Koncové prvky - mriežka okrasná
- Koncové prvky - mreža bezpečnostná
- Koncové prvky - protidažďová žalúzia
- Koncové prvky - výfukové koleno šikmé   
- Koncové prvky - výfuková hlavica   
- Koncové prvky - dvojstranný výfuk   
- Regulačné prvky - klapka ručná
- Regulačné prvky - klapka klapka so servom
- Kulisa tlmiča hluku
- Tlmič hluku kulisový
- Tlmič vibrácií
- Distribučné prvky - krabica vírivej výustky - prívodná     
- Distribučné prvky - krabica vírivej výustky - odvodná
- Distribučné prvky - krabica difúzneho anemostatu - prívodná     
- Distribučné prvky - krabica difúzneho anemostatu - odvodná
- Distribučné prvky - komora filtra
- Filtračné vložky   

3. Nosné a ochranné prvky:

- Závesné konzoly pod klimatizačné jednotky
- Podstavce pod klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá    
- Ochranné klietky
- Stoly, police, regále
- Nosné konštrukcie z joklových a valcovaných profilov

4. Rozvodné skrinky a boxy:

- Boxy a rámy pre elektroniku ( interface, počítače, IT rozvádzače, ... )
- Skrinky rozvodov médií ( hydroboxy, ... )
- Poštové schránky   
- Prvky stavebnej architektúry ( mriežky, dvierka, rošty, poklopy, ... )

5. Prototypová a zákazková výroba plechových výrobkov:

- Poradenstvo, konštruovanie, spracovanie dokumentácie, výroba prototypov
- Výroba podľa dokumentácie dodanej zákazníkom