Meranie a regulácia

Na riadenie vzduchotechniky a systémov chladenia sa používa systém merania a regulácie, ktorý naša firma zabezpečuje v spolupráci s firmou Klimasoft. Firma má dlhodobé skúsenosti v oblasti vzduchotechniky, klimatizačných zariadení, merania, regulácie, servisu a prevádzkovania budov.

Bližšie informácie o riadení a regulácie nájdete na stránkach firmy Klimasoft, s.r.o

Od svojho vzniku KLIMATECH, s.r.o. úspešne vyvíja činnosť aj v oblastiach vzduchotechniky a systémov chladenia, klimatizácie, tepelných čerpadiel, merania a regulácie, kovovýroby a spracovania plechov a filtračných systémov.