Kovovýroba a spracovanie plechov

Výrobným programom kovovýroby a spracovania plechov je zákazková kusová a malosériová výroba prvkov vzduchotechnických rozvodov, potrubí a tvarových komponentov, atypických častí, príslušenstva klimatizačných zariadení, rozvodných boxov, kovových konštrukcií a rôznych zákazníckych výrobkov a dielov z oceľového, nerezového, hliníkového a povrchovo upraveného plechu. Pre zvýšenie výrobných možností, efektivity výrobného procesu a vzrastu kvality výrobkov naša firma doplnila staršie a overené výrobné zariadenia o moderné technológie. Na základe bohatých skúseností dokážeme pre zákazníka zabezpečiť technické a technologické poradenstvo, vypracovanie návrhu technického riešenia, spracovanie výrobnej dokumentácie, konštrukčné úpravy, výrobu a kompletné dodávky nielen vzt. systémov ale i iných výrobkov z plechu.

Bližšie informácie o výrobe.

Od svojho vzniku KLIMATECH, s.r.o. úspešne vyvíja činnosť aj v oblastiach vzduchotechniky a systémov chladenia, klimatizácie, tepelných čerpadiel, merania a regulácie, kovovýroby a spracovania plechov a filtračných systémov.